titre01

photo02
photo04
photo03
Why do we need a higher participation of older workers in employment ?
How do we obtain it ?
The AGE IN TANDEM project will be based on...
 

Vyšší účast pracovníků 50+ v zaměstnání je významným faktorem, který přispívá k chytrému, udržitelnému a celkovému růstu podporujícímu dosažení ústředního cíle strategie Evropa 2020, kterým je zvýšit míru zaměstnanosti žen a mužů v produktivním věku na 75 %. Proto je důležité bojovat s diskriminací na základě věku, jelikož ageismus (= předem dané vyřazování starších lidí z různých aktivit, z činností, které vyžadují zvýšenou odpovědnost, pozornost nebo z vedoucích a nadřízených pozic pod dojmem, že nebudou schopni kvalifikovaně rozhodovat a adekvátně jednat) je důležitým faktorem, který vede k vyloučení pracovníků 50+ na trhu práce.

V souvislosti s tímto problémem je hlavním cílem projektu vznik nadnárodního partnerství, které přizpůsobí a přenese dobrou praxi pocházející z předchozího inovačního projektu (TALENTAGED).  Bude tak potřeba, aby konsorcium zanalyzovalo situaci, která se týká zaměstnanosti a opětovného vstupu do zaměstnání pracovní skupiny 50+. Toho bude dosaženo prostřednictvím místních pracovních týmů složených z tréninkových/poradenských struktur, vedoucích a testujících tento proces, a řadou firem schopných testovat metodologii.