Cíle a aktivity

Cíle a aktivity

Hlavním cílem projektu AGE IN TANDEM a metodologie TALENTAGED je zlepšování klíčových kompetencí pracovníků 50+ a podpora jejich zaměstnatelnosti / flexibility na trhu práce pomocí podněcování k návratu do/změně profese a podpora procesu volby. Pracovní síla stárne a rozvoj/podněcování kompetencí je závažnou a aktuální otázkou ve všech evropských zemích, kterou je potřeba řešit co nejdříve nejen pro snížení budoucích výdajů na důchody. AGE IN TANDEM si dále stanovuje tyto cíle :
 • Sdílet inovativní řešení napříč Evropou v oblasti vzdělávání a poradenství, s cílem napomoci seniorům udržet si zaměstnání či podpořit jejich zaměstnanost.
 • Zvýšit povědomí o nutnosti celoživotního vzdělávání pomocí odborných vzdělávacích a poradenských center, obzvláště jde-li o vzdělávání seniorů.
 • Zmenšit propast mezi odborně vzdělávacími poradenskými centry a trhem práce pomocí vzájemné spolupráce ku prospěchu seniorů.
 • Podporovat odborně vzdělávací a poradenská centra v rovném přístupu ke klientům, zejména s ohledem na pracující ženy v seniorském věku a ty, které jsou dlouhodobě nezaměstnané.
 • Podporovat zvyšování a uznání klíčových a průřezových kompetencí zejména s ohledem na znalosti získané neformálním a informálním učením, a také pomocí zhodnocení kompetencí a procesy certifikace.
 • Pomoci těmto procesům prostřednictvím snížení digitální propasti poskytováním školení a vytvořením digitálních nástrojů pro zpřístupnění využívání digitálních služeb.
Aktivity projektu

Řízení a koordinace projektu

 • Koordinace a řízení interních a externích komunikačních systémů.
 • Koordinace a řízení správy sítě a podpora partnerů.
 • Organizace schůzek, workshopů a národních a nadnárodních seminářů.
 • Pravidelné šetření.
 • Rozmístění a implementace systému řízení jakosti ve vztahu ke zdrojům, procesům, příjemcům, výsledkům a produktům.
 • Definice, implementace a správa systému monitorování a hodnocení (metodologie, nástroje, partnerství, příjemci, cíle, výsledky a produkty).

Analýza potřeb a cílové skupiny

 • Analýza tréninkových potřeb profesionálů (lektorů) ve vztahu ke stárnoucí pracovní síle v oblastech, které nebyly zahrnuty v předchozím projektu TALENTAGED.
 • Prozkoumat a analyzovat potřeby zejména konečných uživatelů z řad cílových skupin, nezaměstnaných pracovníků 50+ a pracujících seniorů, ale take ženy, které čelí změně v zaměstnání, nebo návratu na trh práce. Zvláštní pozornost je věnována rozdílům mezi jednotlivými zeměmi a různými hospodářskými odvětvími.

Převod mezi mezinárodními odborníky a místními poskytovateli

 • Chcete-li revidovat původní model TALENTAGED za účelem ověření jeho přenositelnosti, proveďte potřebné změny a dodatky v souvislosti s různými místními a odbornými souvislostmi a reagujte na potřeby uživatelů v každé cílové oblasti přenosu;
 • Vylepšit model TALENTAGED jakýmikoli stávajícími místními modely k vytvoření produktu, který bude odrážet potřeby místního podnikatelského prostředí;
 • Přizpůsobit původní model TALENTAGED k použití také v e-learningu a předurčit jej ke sdílení pomocí on-line platformy, která bude vytvořena. Tím bude dostupný, bude možno vytvořit mnohojazyčnou formu a bude uživatelsky příjemný pro odborníky a lektory z evropských zemí, do kterých bude převeden;
 • Přizpůsobit model TALENTAGED evropským prioritám uznávání neformálního a informálního učení a rozvíjet klíčové kompetence, zejména soft skills, získané v neformálním a informálním kontextu.

Transfer between local operators and companies

 • Transfer the TALENTAGED Model at a local level, in each involved country, with the involvement of operators and companies, employers, mature workers and unemployed persons;
 • Monitoring and analysis of feedback from applications of the TALENTAGED model
 • Creation of a local report of evaluation of the TALENTAGED model transfer;
 • Creation of a final report of evaluation of the transfer that compares the results obtained in different contexts.

Koordinace sítě a diseminace

 • Partneři vybudují síť provozovatelů specializujících se na trvalé zaměstnávání a znovuzaměstnání pracovníků 50+. Nedojde k tvorbě nových struktur, ale síť bude začleněna v rámci stávající sítě TANDEM PLUS EU, která bude působit jako koordinátor. Chceme udělat následující:
  • Vytvořit grafické materiály (loga, brožury, letáky, plakáty atd.);
  • Vytvořit interaktivní vícejazyčnou online platformu pro sdílení upraveného modelu a validaci výsledků realizace cest;
  • Vytvořit 2 nadnárodní události pro šíření výsledků projektu a propagaci metodiky TALENTAGED a „více obecněji“ o přátelštějším přístupu k otázkám věku mezi zaměstnavateli a lektory;
  • Rozvoj komunikační strategie, jež je podporována místními plány pro jednotlivé zapojené země (newslettery, tiskové zprávy, mediální komunikace, apod.).
 • Analýza tréninkových potřeb profesionálů (lektorů) ve vztahu ke stárnoucí pracovní síle v oblastech, které nebyly zahrnuty v předchozím projektu TALENTAGED.