Představení

titre01
Proč potřebujeme větší zastoupení starších pracovníků v pracovním procesu?
  • Jsou důležitým faktorem, který přispívá k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění.
  • Protože ageismus je hlavním faktorem vyloučení starších pracovníků na trhu práce a je důležité zamezit diskriminaci v zaměstnání na základě věku.
  • Investice by se měly provádět v rámci iniciativ celoživotního vzdělávání, přizpůsobených trhu práce.

Hlavním cílem projektu AGE IN TANDEM je zapojení nadnárodního partnerství, které přizpůsobí a přenese osvědčené postupy a metody realizované projektem TALENTAGED pro překonání všech překážek a naplnění těchto potřeb.

Jak toho dosáhnout ?

Pro dosažení těchto cílů bude společenství partnerů analyzovat situaci zaměstnanosti a opětovného profesního začleňování pracovníků 50+ pomocí lokálních pracovních týmů složených z trenérů a kariérních poradců a testováním metodologie se zapojenými firmami. Každý partner má za úkol adaptovat metodologii ve své zemi (Česká republika, Slovinsko, Chorvatsko, Německo a Portugalsko) a zaměřit se na lokální cílovou skupinu, která potřebuje výrazněji pomoci (pracovníci 50+ zasažení krizí). K dosažení těchto cílů budou jednotliví partneři upravovat metodologii na základě výsledků lokální analýzy potřeb a budou vzájemně čerpat zkušenosti v oblasti kvalitního stárnutí, zaměstnávání pracovníků 50+ a celoživotního vzdělávání.

Projekt AGE IN TANDEM staví na :
  • situační analýze zaměřené na existující lokální profesní, tréninkové a poradenské služby pro pracovníky 50+ (pomocí interview, dotazníků a společných sezení)
  • lokální situaci zaměstnatelnosti pracovníků 50+.

Typ projektu

Program celoživotního učení, Leonardo da Vinci Přenos inovací
Oblast: zaměstnanost seniorů
Zainteresovaná území: Itálie, Česká republika, Německo, Francie, Portugalsko, Chorvatsko, Slovinsko

Délka trvání

24 měsíců: 1.10.2012 – 30.9.2014

Vedoucí partner projektu

Réseau Tandem Plus, France www.tandemplus.org