titre01

photo02
photo04
photo03
Zakaj potrebujemo večjo udeležbo starejših na trgu dela?
Kako jo lahko zagotovimo?
Projekt AGE IN TANDEM je osnovan na...
 

Večja udeležba starejših delavcev na trgu dela je pomemben dejavnik, ki prispeva k premišljeni, trajnostni in vključujoči rasti ter k doseganju glavnega cilja Evrope 2020, to je povečanje stopnje zaposlenosti moških in žensk na 75 %. Zato je pomembno, da se lotimo starostne diskriminacije na področju zaposlovanja in poklica, ob upoštevanju, da je le-ta ključen dejavnik izključevanja starejših delavcev na trgih dela.
Glede na potrebe in izzive je glavni namen projekta vzpostavitev mednarodnega partnerstva s ciljem prilagoditi in prenesti dobro prakso, izpeljano v predhodnem projektu razvoj inovacij - TALENTAGED. Da bi lahko to uresničili, bo konzorcij analiziral situacijo pri ohranjanju in ponovnem zaposlovanju starajoče delovne sile, in sicer s pomočjo lokalnih delovnih timov, ki jih sestavljajo izvajalci usposabljanj in svetovalci, ki bodo testirali proces in preko podjetij, ki bodo testirala metodologijo.