Predstavitev

titre01
Zakaj potrebujemo večjo udeležbo starejših na trgu dela ?
  • So pomemben dejavnik, ki prispeva k trajnostni in vključujoči rasti.
  • Pomembno je, da se borimo proti starostni diskriminaciji pri zaposlovanju, saj igra le-ta pomembno vlogo pri izključitvi starejših iz trga dela.
  • Naložbe naj bodo usmerjene v spodbujanje vseživljenjskega učenja, prilagojenega potrebam trga dela.

Tem potrebam in izzivom sledimo v mednarodnem partnerstvu projekta AGE IN TANDEM, katerega glavni cilj je prilagoditi in prenesti dobro prakso osebnega in poklicnega razvoja kariere starejših, razvito v projektu TALENTAGED.

Kako bomo dosegli večjo udeležbo starejših na trgu dela ?

Z analiziranjem deleža starejših, ki so še zaposleni in možnostmi ponovne zaposlitve starajoče se delovne sile. Vzpostavili bomo lokalne delovne skupine, ki bodo vključevale predstavnike s področja usposabljanja/svetovanja/ vodenja, za preverjanje in izvedbo procesa modela. Starejši bodo aktivno sodelovali z različnimi podjetji, ki so pripravljena preizkusiti metodologijo osebnega in poklicnega razvoja kariere posameznikov.
Razvito metodologijo smo prilagodili svoji državi (Češka, Slovenija, Hrvaška, Nemčija in Portugalska) s poudarkom na končnih lokalnih upravičencih, katerim so ukrepi namenjeni (izkušene starejše osebe, ki jih je prizadela kriza). Glede na rezultate analiz in upoštevajoč izkušnje lokalnih delovnih skupin na področju kakovostnega staranja, zaposlovanja starejših izkušenih oseb in vseživljenjskega učenja, lahko posamezni partner uporabi le določene dele razvite metodologije.

Projekt AGE IN TANDEM je osnovan na :
  • analizi stanja, osredotočeni na obstoječe lokalne sisteme strokovnega usposabljanja, svetovanja in vodenja starejših (skozi intervjuje, analize in fokusne skupine),
  • lokalnih razmerah povezanih z zaposljivostjo starejših izkušenih oseb.

Vrsta projekta

Program vseživljenjskega učenja, Leonardo da Vinci - Prenos inovacij
Področje: zaposlovanje starejših
Območje projekta: Italija, Češka Republika, Nemčija, Francija, Portugalska, Hrvaška, Slovenija

Trajanje

24 mesecev: 1. oktober 2012 – 30. september 2014

Nosilni partner

Réseau Tandem Plus, France www.tandemplus.org